آخرین پنج‌شنبه سال در بهشت زهرا (س)

منتشر شده در : 17 مارس 18 | عکاس : احسان امینی تهرانی

 

در پنج‌شنبه آخر سال مردم، با سبزه و گل و شیرینی به زیارت اهل قبورشان می‌روند و برای درگذشتگان، طلب مغفرت می کنند درست مانند گذشته، که این آیین نشان می داد نوروز، روزگاری رستاخیزی است. سنت حضور بر مزار درگذشتگان پیش از نوروز، حتی در نقش برجسته های آپادانا نیز وجود داشته است، که ایرانیان برای مردگان خود هدایایی می بردند. تصاویر زیارت اهل قبور در پنج‌شنبه آخر سال بهشت زهرا (س) کرمان را نشان می دهد.