اولین روز طرح فاصله گذاری هوشمند در کرمان

منتشر شده در : 11 آوریل 20 | عکاس : یاسر خدیشی

شنبه 23 فروردین ماه آغاز طرح فاصله گذاری هوشمند در کرمان است، در این طرح مشاغل کم خطر از نظر ابتلا شناسایی شده و فعالیت آن‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تدریج از سرگرفته ‌می‌شود. آغاز فعالیت مجدد برخی صنوف و فعالیت گسترده‌تر ادارات باعث افزایش تردد در شهر شده است.اما همچنان مهمترین راهکار ستاد ملی کرونا برای مهار این بیماری در خانه ماندن مردم استدسته‌بندی‌ها اجتماعی

برچسب‌ها

لینک