جشنواره پسته و گلیم سیرجان

منتشر شده در : 30 اکتبر 19 | عکاس : محمد حسین قنبری

بازدید سفیران و رایزنان اقتصادی 15 کشور از جشنواره پسته و گلیم شهرستان سیرجان