رویای پنهان

منتشر شده در : 07 مارس 18 | عکاس : سیاوش حسینی

لوکیشن عکس های “رویای پنهان” جهانی را روایت می کند که در نگاه اول متفاوت به نظر نمی رسد، اما وقتی از نگاه عکاس مجموعه در جهت ایجاد فضای محو و رویا گونه به آن نگاه می شود، سحر و جادویی را حکایت می کند که بیننده را تا حدودی مسحور خود می کند.