سالمند و کار

منتشر شده در : ۱۸ اسفند ۹۶ | عکاس : مهدی کاربخش راوری

 

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی به افراد بالای ۶۰ سال سالمند گفته میشود. این گروه برای تامین معیشت، مجبورند شغل قبلی خود را ادامه دهند و یا به کار دیگری روی آورند. در ایران برای اقشاری که وضعیت مالی متوسط و یا پایین تری دارند بازنشستگی معنایی ندارد.
البته علیرغم همه ی سختی هایی که این کار کردن ها دارد از لذت و شیرینی خاصی برخوردار است. و می تواند جلوی گوشه نشینی و منزوی شدن آن ها را بگیرد.