سفر دڪتر شهبازی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ڪشور به جنوب کرمان

منتشر شده در : 01 فوریه 20 | عکاس : محمد حسین قنبری

باحضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، پروژه آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز شهری شهرستان فاریاب افتتاح شد.

شهبازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سفر به منطقه جنوب استان کرمان ضمن بازدید از پروژه‌های جنگلکاری سنواتی تل‌سیاه و نهالکاری و بیابانزدایی کوگوئیه شهرستان جیرفت با حضور در شهرستان فاریاب، پخش سیلاب را افتتاح کرد.