شبیه خوانی در روستای هوتک

منتشر شده در : 08 سپتامبر 19 | عکاس : محمد حسین قنبری

روستای هوتک از توابع بخش چترود استان کرمان است
این روستا در ۳۵ کیلومتری استان قرار دارد
در این روستا هر ساله مراسم شبیه خوانی در دهه اول محرم به مدت ۱۰ شب
در تکیه حضرت علی اصغر این روستا برگزار میگردد