مازادهای تخریبی مخرب

منتشر شده در : 06 ژانویه 18 | عکاس : مژده موذن زاده

مازادهای تخریبی مخرب

امروزه افزایش روزافزون جمعیت در دنیا و نیاز مبرم به تأمین احتیاجات اولیه انسان از جمله نیاز به مسکن، وجود فعالیت های عمرانی را در هر جامعه امر اجتناب ناپذیری کرده است. حجم زیاد دورریزهای ساختمانی ناشی از فعالیت های عمرانی (ساخت و ساز، تعمیر، تخریب و نوسازی)موجب بروز مشکلات زیادی از جمله مشکلات زیست محیطی شده است. منابع اصلی تولید نخاله های ساختمانی عبارتند از: خاکبرداری ، تخریب و نوسازی ، تعمیرات ، حفاری و نخاله های مربوط به فعالیت های صنعتی. با توجه به محدودیت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، بهینه ترین راهکار استفاده مجدد از دورریزهاست. تولید دورریزهای ساخت و تخریب در ایران به خصوص در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست. متأسفانه در رابطه با مدیریت دورریزهای ساختمانی در ایران، به علت نبود قوانین و مقررات و دستورالعمل های ملی و منطقه ای مشکل مواد زائد جامد به صورت یک معضل درآمده است.

شهرک های مسکن مهر که بیشترین حجم ساخت و ساز را از دولت پیش تا دولت کنونی داشته اند، متاسفانه زباله های ساختمانی زیادی منظره زشت و آلوده ای را در اطراف مجتمع ها ایحاد کرده اند.