نشست شورای شهر

منتشر شده در : 04 سپتامبر 16 | عکاس : مژده موذن زاده

عصر امروز قبل از شروع نشست عمومی شواری شهر کرمان ماه بانو معصوم زاده در میان جمعی از چای خانه داران صحبت کرد که منجر به اعتراض شدید و حتی خودزنی یکی از چای خانه داران شد و پس از پایان نشست اعضای شورا این اعتراض و تجمع ادامه داشت که در نهایت به دخالت پلیس منجر شد.