پرتره عزاداران حسینی

منتشر شده در : ۲۰ شهریور ۹۸ | عکاس : محمد حسین قنبری

عزاداری بلوچ های مقیم شهر کرمان با سرهای پوشیده شده با چفبه های روز عاشورا در شهر خانوک