گذر

منتشر شده در : 20 جولای 16 | عکاس : یاسر خدیشی

هر گام در راه رفتن آغازیست و پایانی، پایانی بر کل زندگی گذشته مان تا همان دم و آغازی برای آینده ای نا معلوم، این همان زندگی اجتماعی است که در همین راه رفتن ها و گذر کردن ها شکل می گیرد.

شیوه راه رفتن هر  فرد شکل و فرم مخصوص به خود دارد، نه تنها بازتاب بخشی از شخصیت او بوده بلکه نمایانگر وضعیت روحی فعلی آن شخص نیز است.